ACTIVITY

พรีเมียร์ แคนนิ่ง ต่อยอดองค์ความรู้ รุกตลาดเมืองไทย
พัฒนาธุรกิจเพ็ทฟู้ดส์แบรนด์ “แอทลาส”

บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด (PCI) ในสายธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภคของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 
ผู้ผลิตและจำหน่ายปลาทูน่าสำเร็จรูปและอาหารสัตว์คุณภาพสูงให้กับลูกค้าต่างประเทศ
ล่าสุดต่อยอดองค์ความรู้จากธุรกิจส่งออกอาหารแมว และสุนัข (Pet Foods)
สู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ “แอทลาส แคท”
อาหารแมวเกรดพรีเมี่ยมผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ให้กับตลาดเมืองไทยและต่างประเทศ
แบรนด์แอทลาสเกิดจากทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่ไม่หยุดคิดค้นและต่อยอดจากความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้ามายาวนานกว่า30ปี 


จึงร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแมวที่มีคุณภาพเทียบเท่า Human Grade
จุดเด่นอยู่ที่กระบวนการผลิตด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่พิถีพิถัน
ดูแลตรวจสอบว่าวัตถุดิบเป็นเนื้อปลาและเนื้อสัตว์ปลอดสารพิษ
สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบว่ามาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และประกอบด้วยสารอาหารต่างๆ  
ที่มีประโยชน์ทั้ง DHA และ OMEGA 3 ซึ่งเป็นกรดไขมันจากธรรมชาติ มีโปรตีนสูงซึ่งช่วยในการเจริญเติบโต
มีกลิ่นหอม รสชาติอร่อยและส่งผลดีต่อสุขภาพแมว บำรุงขนให้แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่าย

ด้านบรรจุภัณฑ์สินค้าเลือกใช้กล่องกระดาษจากป่าปลูกที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ Forest Standard Certification (FSC)
หรือรับรองมาตรฐานป่าไม้ที่มุ่งเน้นในเรื่องของความยั่งยืนเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์อาหารแมวแอทลาสคัดสรรและพัฒนามาเพื่อเป็นที่ชื่นชอบของแมวทุกสายพันธุ์ ประกอบด้วย

อาหารสูตรเนื้อปลาชิ้นสำเร็จรูป 3 รายการ

 1. ปลาทูน่าชิ้น (Tuna Loin)
 2. ปลาแซลมอนชิ้น (Salmon Loin)
 3. ปลาทรายแดงชิ้น (Seabream Loin)


      อาหารสูตรเสริมสร้างพัฒนาการ  6 รายการ ประกอบด้วย

 1. ปลาทูน่าเนื้อขาวในเยลลี่ (Tuna White Meat in Jelly)
 2. ปลาทูน่าผสมปลาแซลมอลในซุปผักโขม (Tuna with Salmon in Spinach Soup)
 3. ปลาทูน่าผสมปลารมควันในน้ำซุป (Tuna with Okaka in Soup)
 4. คิตเท้นทูน่าในเยลลี่ (Kitten Tuna in Jelly)
 5. ไก่ผสมปลาแซลมอนและผักในเยลลี่ (Chicken with Salmon & Vegetables in Jelly)
 6. ไก่ผสมกุ้งในเยลลี่ (Chicken with Shrimps in Jelly)
  อาหารว่าง/อาหารขบเคี้ยว 3 รายการ ประกอบด้วย
  1. ปลาทูน่า เพียวเร่ (Tuna Puree)
  2. ปลาแซลมอน เพียวเร่ (Salmon Puree)
  3. ไก่ เพียวเร่ (Chicken Puree)

   ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของสินค้าเท่านั้น พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด (PCI)  
   ยังคำนึงถึงผลกระทบจากการดำเนินงานในทุกมิติ ตั้งแต่เรื่องความถูกต้องของแหล่งวัตถุดิบ
   การจ้างงานอย่างเป็นธรรม และการใช้บรรจุภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อม
   เพื่อการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวคิดของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
   โดยยึดถือเรื่องความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งธุรกิจ พนักงาน สังคม

   สั่งซื้อสินค้าแอทลาสได้ที่ 
   www.facebook.com/AtlasCatFood
   สอบถามรายละเอียด โทร.02-338-1412
   email : atiruj.p@pci.premier.co.th
   อัพเดทสินค้าใหม่และกิจกรรมดี ๆ ของแอทลาส ได้ที่ 
   www.facebook.com/AtlasCatFood
   www.atlaspetfood.com
   LINE@ : @AtlasCatFood

 
 
 
 
 
 
 

โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อเป็นมิตรกับโรงเรียนและชุมชน

CSR-DIW Continuous 2019

บริษัทฯได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโคธาราม
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 
กิจกรรม Premier go green บริษัทได้จัดกิจกรรม 
ให้กับพนักงานเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและรณรงค์วันสิ่งแวดล้อม
พวกเราชาวพรีเมียร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมสีเขียว เพื่อสังคมที่ยังยืน


กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562
บริษัทฯได้กิจกรรมวันเด็กพร้อมมอบทุนช่วยเหลือการศึกษา
นักเรียนโรงเรียนวัดโคธาราม และบุตรของพนักงาน

กิจกรรมสงกรานต์วิถีไทยประจำปี 2562
บริษัทฯได้จัดกิจกรรมสงกรานต์วิธีไทย โดยมีการประกวดเทพีสงกรานต์ 60 UP
และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่ออุนรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย   
                 

กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยภัยและสุขภาพประจำปี 2562
บริษัทฯได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การช่วยเหลือและให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ให้กับพนักงาน

Visitors: 65,427